شب یکشنبه 23 تیرماه برنامه ماه عسل شبکه سوم صداوسیما مهمان ویژه ای داشت.مبین دریایی نوجوان آزاد شده ترکمن از دست افراد جنایتکار مهمان این برنامه بود.بنده سابق براین از طریق سایتهای مختلف استانی از جریانات مربوط به ربایش مبین دریایی مطلع شده بودم و درروزهایی که همه با نگرانی این خبر را پیگیری می کردند بنده و خانواده ام نیز با پیگیری اخبار برای سلامتی این نوجوان دعا می کردم.اما فضای برنامه دیشب ماه عسل یک چیز دیگر بود.حضور خانواده مبین دریایی به همراه این جوان رعنای ترکمن در شبکه سوم سیما و مباحث طرح شده در برنامه ماه عسل حاوی چند پیام مهم بود :

1-    همدلی و همدردی آحاد مختلف جامعه : یکی از نمودهای پررنگ مباحث برنامه ماه عسل 23 تیرماه این بود که مردم استان به شکل اخص و ملت ایران به شکل اعم، سوای تفاوتهای عقیدتی و نژادی در مواقع مشکل و بحران به مفهوم واقعی قصه اعضای یک پیکر هستند.جریان مبین دریایی نشان داد که علی رغم برخی از تلاشهای افراد و گروههای مغرض برای چند پاره کردن جامعه استان مردم استان در یک فضای همدلی مطلوبی قرار داشته نسبت به سرنوشت همدیگر حساس می باشند.در این جهت یکی از زیباترین جنبه های برنامه مذکور اذعان خانواده دریایی به همدردی غالب خانواده ها سوای تفاوتهای مذهبی یا نژادی با این خانواده بوده است.

2-    اقتدار و اشراف نیروهای انتظامی و امنیتی : یکی دیگر از جنبه های برنامه ماه عسل 23 تیرماه نمایش اقتدار و اشراف نیروهای امنیتی و انتظامی بر مسائل جامعه بود.این اقتدار در جای جای مباحث طرح شده توسط مبین جان دریایی و خانواده وی خودنمایی می کرد. اگر هوشمندی و همراهی کامل این نیروها نبود ممکن بود این جریان، پایانی تلخ تر از شرایط کنونی داشته باشد.ما به عنوان یک شهروند از جزئیات زحمات و عملیات گسترده نیروهای انتظامی و امنیتی برای بازگشت مبین به آغوش خانواده اش مطلع نیستیم .شاید مصلحت هم نباشد که راهکارهای پلیسی مورد استفاده در این عملیات افشاء گردد. اما هر چه که باشد نشان داد که نیروهای پاسدار امنیت و آسایش مردم از سطح آمادگی خوبی برخوردار می باشند.این یک پیام مثبت برای مردم و یک پیام بد برای مجرمان و بزهکاران است .

3-    ضرورت هوشیاری بیشتر خانواده ها : یکی از پیامهای دیگر این برنامه ضرورتهای مراقبت بیشتر خانواده ها از کودکان و نوجوانان خودشان است.بنده در روزهای اخیر در یکی از سایتهای استانی توصیه های وزارت اطلاعات خطاب به خانواده ها را مطالعه کردم .جریان مربوط به ربایش مبین دریایی و توقف مشکوک خودروی ربایندگان در محل وقوع جرم نشان داد که خانواده ها در عرصه های مختلف باید نسبت به جریانات پیرامونشان با حساسیت و دقت بیشتری عمل کنند.

در هر حال برای مبین دریایی سلامتی و توفیق در آینده و برای خانواده محترم او سلامتی و آرامش آرزو می کنم .خداوند به حق این ماه عزیز همه غصه و ناراحتی همه بندگانش را رفع نماید .ان شاا...

دوشنبه بیست و چهارم تیر ۱۳۹۲ساعت 9:45 توسط
موضوع: مقالات خودم